Teknisk designer

Aftalegrundlag ved tegnearbejde for håndværkere.

Inden opstart af arbejde skal der foreligge en underskreven aftale, hvoraf det fremgår hvilket arbejde der skal udføres.

Alt arbejde udføres på timebasis med mindre andet er aftalt. Ved afregning på timebasis fremsendes hver måned faktura med månedens timeforbrug.
Ved afregning på kontraktbasis fremsendes hver måned faktura efter kontraktens bestemmelser.

Ved større projekter kan der indgås en kontrakt med en fast pris aftale. Ved arbejder ud over det i kontrakten aftalte afregnes på timebasis.

Mindste afregningssats er 1 time.

Aftalegrundlag for tegnearbejde for private.

Inden opstart af arbejde skal der foreligge en underskreven aftale, hvoraf det fremgår hvilket arbejde der skal udføres og et estimeret timeforbrug.
Timeforbruget er udelukkende et skøn, og det faktiske timeforbrug kan derfor være både større og mindre end det estimerede.
Ved underskrivelsen af aftalen erlægges et depositum på det halve af det estimerede timeforbrug, dog mindst kr. 1.000,00.

Ved opgavens afslutning fremsendes faktura.

OK-carporte

Ved køb af OK-carporte planer fremsendes faktura via mail. Når betaling er registreret indbetalt sendes planen med PostNord.

Ved køb af byggesæt fremsendes ordrebekræftelse via mail. Ordren godkendes ved indbetaling af et depositum på 50% som fremgår af orderbekræftelsen.
Når betaling er registreret, sendes ordren til produktion. Når byggesættet er klar til levering fremsendes mail. Leveringstiden vil typisk være op til 4 uger.

Siden er stadig under udarbejdelse